Over mij

Welkom op mijn website. Mijn naam is Simone Baelde. Begin 2017 opende ik de deur van mijn praktijk in Boskoop en sindsdien werk ik als psychosociaal therapeut en relatietherapeut.

Ik vind het fijn om met mensen te werken en zoek daarbij naar verdieping in de ontmoeting. Het onderweg gaan met elkaar en ontdekken wat nog aandacht vraagt en ‘onaf’ is.

De naam van de praktijk heb ik gekozen vanwege haar bijzondere betekenis. Oliva is de Latijnse naam van olijf(boom), olijftak. In de Joodse cultuur staat de olijfboom symbool voor vrede. De olijftak staat symbool voor hoop. De olijfboom groeit langzaam en kan heel oud worden en draagt ook dan nog vruchten.

Verandering en groei bij mensen gaat ook niet zomaar. Het kost tijd en er is moed voor nodig. Maar het levert veel op. Van overleven naar leven.

Mijn aanpak

Levensverhalen vind ik boeiend. Wat is jou overkomen en hoe ben je daarmee omgegaan?
Naast het in kaart brengen van patronen werk ik veel vanuit de systemische benadering. Ik geloof dat we het verleden nodig hebben om het heden te kunnen begrijpen. Daar liggen vaak de breuken en tegelijkertijd de bronnen.

Helen is ruimte creëren voor wat moeilijk en pijnlijk is. Verlangen zet in beweging, stap voor stap ontdekken wat er wezenlijk toe doet. Mijn ervaring is dat als er iets in gang wordt gezet, dat het gaat stromen. En dat geeft kracht en perspectief, andere grond om op te staan.

Mijn ervaring

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren zie ik veel mensen met wie ik een stukje mocht oplopen. Zij gaven mij het vertrouwen en samen zijn we onderweg gegaan. Zij maakten de keuze de stap te zetten om aan te (leren) kijken wat moeilijk en pijnlijk is. Uiteindelijk blijkt steeds weer dat dit de sleutel is naar heling en groei en de weg naar een bevrijdende ervaring. Ik vind het nog steeds bijzonder om van deze processen deelgenoot te mogen zijn.

Kwalificaties

  • 2013 – 2017 hbo psychosociaal therapeut inclusief PSBK
  • 2014 EFT basistraining
  • 2022 – 2023 Integraal orthomoleculair therapeut