Klachten- en geschillenregeling

Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorgdraagt voor klachten- en geschillenregeling. Vanuit de wetgeving is dit in de WKKGZ verplicht voor zorgaanbieders.

Mocht u niet tevreden zijn dan kunt u de volgende procedure volgen:

  • Neem telefonisch of per mail contact met mij op.
    We kunnen dan samen uw klacht bespreken en een passende oplossing vinden.
  • Mocht het niet lukken om er samen uit te komen, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging LVPW. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.
  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie SCAG te informeren.
  • Alleen met uw toestemming wordt uw klacht doorgestuurd naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dit zijn professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een deskundig advies krijgt over de verdere procedure aangaande uw klacht.