Individuele sessie 60 min. – € 55,00

Aanmelding is mogelijk zonder doorverwijzing van de huisarts. De gesprekken vinden meestal eenmaal per veertien dagen plaats. Na het intakegesprek formuleren we in overleg de hulpvraag en stellen het begeleidingsplan op. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats over de voortgang.